Vyplňte potřebné údaje a desetimístný kód ze samolepky 100% ORIGINÁL. Kód je kombinací číslic a znaků. Informace o emisi CZ-SK 2013 se nevyplňuje. Prosíme dobře si překontrolujte vámi zadávané informace, ať předejdete případným komplikacím s registrací. Registrace slouží k rychlému vyřízení reklamace a ověření zda se jedná o originál produktu, nebo zda nepochází z šedého dovozu.

ZákazníkProduktVyplňte desetimístný registrační kód, který najdete v bílém rámečku na samolepce "100% ORIGINÁL"

Obchod, kde byl produkt zakoupenDD. MM. RRRR

Souhlasím se zpracováním mnou zadaných osobních údajů v tomto formuláři správcem firmou MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 33, Praha 4, 140 00, IČO: 27218228, DIČ: CZ27218228. Tento souhlas uděluji po dobu 5-ti (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje byly uvedeny pravdivě a dobrovolně.

Divize Distribution | Naše značky Ledlenser, Wiley X, Setolite, GoalZero, Lifesaver
Copyright © 2021 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů